لینک ثبت نام در رویداد: اصول بازاریابی ویژه استارتاپ ها

شنبه ۱۸ آذر ۹۶ ساعت ۱۵:۰۰
شنبه ۱۸ آذر ۹۶ساعت ۱۹:۰۰
برگزار کننده همایش برگزار کننده : مرکز رشد دانشگاه قم و شرکت تحلیل گران
قیمت : 50 هزار تومان
مکان رویداد : قم

توضیحات تکمیلی

مفاهیم بازاریابی

مدیریت بازاریابی

بخش بندی بازار

امیخته بازاریابی

بازاریابی پارتیزانی با رویکرد استارتاپی

بازاریابی عصبی ویژه استارتاپها

دیجیتال مارکتینگ با رویکرد استارتاپی

روابط عمومی ویژه استارتاپها

دسته :  رویدادهای استارتاپی

دیدگاه ها