لینک ثبت نام در دوره کارگاه ساختار سهامداری برای استارتاپ ها

شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
برگزار کننده همایش برگزار کننده : شتابدهنده دیموند
قیمت : از 25 هزار تومان تا 35 هزار تومان
مکان رویداد : تهران

دسته :  رویدادهای استارتاپی

دیدگاه ها