لینک ثبت نام در دوره تحلیل بازار اینترنت اشیا ایران

شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۶:۰۰
شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
برگزار کننده همایش برگزار کننده : مرکز نوآوری اینترنت اشیاء (IOTic)
قیمت : از 29 هزار تومان تا 39 هزار تومان
مکان رویداد : تهران

تحلیل بازار اینترنت اشیا ایران

دسته :  سایر رویدادها

دیدگاه ها