کارآفرینی و کسب و کار

همیشه زمانی که فردی به موفقیت می‌رسد از او می‌­پرسند که چگونه به این مرحله از کار رسیدی و یا…
طی دو سال گذشته سینماکارآفرینی به صورت جلساتی گفتگو محور همراه با فیلم های آموزشی در حیطه کسب و کارآفرینی با هدف…
سمینار رؤیایی آموزشی قلمرو کسب‌وکار آیا زمان آن نرسیده که شما هم وارد قلمرو ۳ درصدی کارآفرینان و ثروتمندان شوید؟!…
 سرفصل کارگاه: ۱- مدل های کسب و کار بدون سرمایه ۲- تاثیر خلاقیت و مهارت در کسب و کار ۳-…