کارآفرینی و کسب و کار

چگونه می توانیم از «خدمات مشاوره تخصصی» استفاده کنیم؟ مشاوره تخصصی در زمینه های بازاریابی،فروش، کارآفرینی و مدیریت کسب و…
***رزومه تان را از رقبایتان  متمایز کنید.بنابر تفاهم نامه ای که با نمایندگی ایران IQS ACADEMY انگلستان امضاء شده است، مدارک دارای…