کارآفرینی و کسب و کار

چالش نوآوری بومرانو چالش نوآوری بومرانو، رویدادی علمي و فناورانه و از سلسله رویدادهاییست كه توسط شبکه خدمات نوآوری “بومرنگ”…
تور کارآفرینی هدفمند “گردشکار” یه تکه کارآفرینی بازدید یک روزه از پارک فناوری پردیس، بزرگترین پارک فناوری خاورمیانه به صورت…
همیشه زمانی که فردی به موفقیت می‌رسد از او می‌­پرسند که چگونه به این مرحله از کار رسیدی و یا…