رویدادهای استارتاپی ایران

وقت انتخاب رشته مجدد است!!! زمانی که شما برای دانشگاه انتخاب رشته می کنید به این موضوع فکر می کنید…
تور کارآفرینی هدفمند “گردشکار” یه تکه کارآفرینی بازدید یک روزه از پارک فناوری پردیس، بزرگترین پارک فناوری خاورمیانه به صورت…
توجه کنید: استارتاپ‌هایی که به بخش رقابت در رویداد راه پیدا کرده اند نیازی به تهیه بلیط بازدید کننده ندارند.…